BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
EKOP 1A1 projekt
Vissza az alapértelmezett színsémára

Kezdőlap BM OKF
 

.:: Adatvédelmi irányelvek ::.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) központi adatkezelést nem folytat, területi adatkezelő szervek a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok és a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, helyi adatkezelő szervei a polgári védelmi kirendeltségek és a polgári védelmi irodák (a továbbiakban együtt: adatkezelő szervek)

Az adatkezelő szervek a katasztrófa elhárítással (a polgári védelmi szervezetek megalakításával) kapcsolatos adatkezelések során a polgári védelemről szóló 1997. évi XXXVII. törvény 33-37. §-a (Pvtv.), a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 21. §-a, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a személyes és a közérdekű adatok belügyi igazgatási területen való kezelésének és védelmének egyes szabályairól szóló 33/1999. (BK.22) utasítás rendelkezéseinek megfelelően járnak el, a hatályos jogszabályok előírásait betartják.

Az OKF kiemelten törekszik arra, hogy az irányítása alá tartozó adatkezelő szervek adataikat kizárólag az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatban meghatározott körben és célra kezeljék. Az adatkezelés technikai és személyi feltételeit, valamint a követendő eljárási rendet azon cél érdekében határoztuk meg, hogy adatkezelésük a lehető legbiztonságosabb legyen. Az adatkezelő szervek személyes adatokat a Pvtv-ben meghatározott cél, a polgári védelmi szervezetbe beosztottak nyilvántartása céljából és érdekében, kizárólag a polgári védelmi beosztás megszűnéséig kezelik.

| Technikai Ajánlás | Adatvédelem | Impresszum |