BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
EKOP 1A1 projekt

Kezdőlap BM OKF -A+

Hírek
Galéria
Projekt menedzsment
Projektcélok
Projekt Alapító Dokumentum

.:: Projektcélok ::.


Az EKOP 1.A.1 projekt alapvető célja az elektronikus ügyintézés kínálati spektrumának bővítése, konkrétan minél több konkrét eljárási cselekménynél, közigazgatási ügynél és szolgáltatásnál az elektronikus forma alkalmazásának elősegítése részint az ügyfelek elektronikus ügyintézési lehetőségeinek a szélesítése, részint a közigazgatási munka hatékonyabbá tétele érdekében.

A fenti céloknak jelen projekt teljes mértékben megfelel, hiszen egyaránt biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét különböző eljárási cselekményekben, illetve az intézményen belüli szolgáltatások biztosításával hatékonyabbá téve a szervezet szakmai folyamatait. A projekt fő célkitűzései:
  • A kialakítandó rendszer feleljen meg a korszerű hatósági ügyintézés követelményeinek (hatékonyság, átláthatóság, ügyfélközpontúság), és rendelkezzen mindazon képességekkel, amelyeket a jelenleg hatályos KET támaszt
  • Biztosítsa az ügyintézők hatékony munkavégzését anélkül, hogy felesleges terheket róna rájuk, a munkavégzés egyszerűsítése és nem a nehezítése a cél
  • A szervezeti kultúra képes legyen követni a bevezetést követő változásokat
  • A rendszer alkosson egy egységes egészet, azaz az üzemeltetése hatékonyan és optimális költségszinten valósuljon meg
  • Az ügyek kezelése legyen áttekinthető, monitorozható, az ügyintézői teljesítmény mérhető
  • Egyszerűsödjön a vezetői munka, a vezetői terhelés csökkenjen, egyrészt az egyes operatív folyamatokban való részvétel módjának rugalmasabbá tételével, másrészt a vezetői beszámoló készítés támogatásával
  • Váljon lehetővé a dokumentumok hatékonyabb kezelése, az ügykezelés támogatására, csökkenjen a papír alapú munkavégzés
  • Támogassa a rendszerben megtalálható információk biztonságos, információ biztonsági szempontból kielégítő kezelését
  • A rendszer hosszú távon nyújtson lehetőséget a továbbfejlődésre – a CLBPS 4. szint és a részletes folyamattámogatás a kialakítandó rendszerrel technikailag lehetséges legyen